Umělecká agentura
tel.: +420 732 963 399
e-mail: czech@music-agency.cz

 

Komorní hudba » Pražské smyčcové duo

 

Pražské smyčcové duo


Miloš Černý – housle, zpěv, Eva Šašinková – kontrabas, zpěv
Smyčcové duo ve složení housle a kontrabas působí na české hudební scéně od roku 2017. Interpretuje skladby českých i světových autorů klasické hudby. Oba umělci mají zkušenosti s multižánrovou hudbou, od vážné hudby přes šansony, spirituály až k folkloru.

 

Doc. Mgr. MgA. Miloš Černý
Absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře housle a klavír, absolvent HAMU v Praze – obor housle a sólový zpěv, stážista Institutu Gnessinych v Moskvě (sólový zpěv). Dále absolvoval Interní uměleckou aspiranturu na HAMU a Habilitační řízení na DAMU. V roce 2012 byl jmenován docentem na DAMU.
Absolvoval téměř 3000 koncertů po celém světě. Byl členem prestižních souborů: Kocianovo kvarteto, Sukův komorní orchestr, PKO, Virtuosi di Praga. Jako autor písní nahrál dvě CD, upravil a instrumentoval řadu skladeb. V současné době se věnuje koncertní a pedagogické činnosti.  

MgA. Eva Šašinková, Ph.D.
Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského a HAMU v Praze – obor kontrabas, absolventka doktorského studia na PedF UK v Praze – obor Hudební teorie a pedagogika. Nositelka řady mezinárodních ocenění, laureátka mezinárodní kontrabasové soutěže v Parmě (Itálie), v Mittenwaldu (Německo), v Avignonu (Francie), absolutní vítězka Mezinárodní soutěže v Debrecenu (Maďarsko) a Mezinárodní soutěže F. Gregory (ČR).
Držitelka Prémie ČHF a ceny Josefa Hlávky – „Nadání Hlávkovy nadace“.
Věnuje se koncertní činnosti (Duo Bohemia Bass s violoncellistou Petrem Šporclem, České komorní trio, Harmonia Praga…). Pedagogicky působí na Konzervatoři v Plzni a PedF UK v Praze. Je autorkou řady odborných hudebních publikací.

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.